Mediteransko udruženje za metabolički sindrom, dijabetes i hipertenziju u trudnoći

Dijabetes

Nezadovoljavajuća metabolička kontrola dijabetesa u trudnoći povezana je sa povišenim rizikom za pojavu neželjenih ishoda kako za majku, tako i za novorođenče. U tom smislu, striktna metabolička kontrola ima veliki značaj za tok i ishod trudnoće kako u gestacijskom dijabetesu (GD) tako i kada je trudnoća komplikovana prethodno postojećim dijabetesom tipa 1 ili tipa 2.

Opširnije
Generic placeholder image

Fetalno programiranje

Informacije koje su zapisanje u genima nisu nepromenljive, što znaci da u toku trudnoće kakvo je ponašanje trudnice tako će se odraziti i na fetus. To podrazumeva da ako majka u trudnoći ne pridržava se zdravog načina života to će imati negativan uticaj na fetus i obrnuto.

Opširnije
Generic placeholder image

Trudnoća ili ,,drugo stanje’’.

Trudnoća, ili ,,drugo stanje’’ je najfascinantnije stanje, gde se stvara drugo živo biće. Ceo proces počinje još u jajovodu gde dolazi do spajanja jajne ćelije i spermatozoida. Oplođena jajna ćelija tada putuje do zida maetrice gde si i smešta.

Opširnije
Generic placeholder image

Card image cap
Berlin

8. Međunarodni simpozijum na temu dijabetesa, hipertenzije, metaboličkog sindroma i trudnoće.

Pogledaj ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Card image cap
Beograd

Simpozijum u Zemunu na temu dijabetesa u trudnoći - skrinig, dijagnostika, terapija i neinvazivna prenatalna dijagnostika.

Pogledaj ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage