Card image cap
Berlin

8. Međunarodni simpozijum na temu dijabetesa, hipertenzije, metaboličkog sindroma i trudnoće.

Pogledaj ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Card image cap
Beograd

Simpozijum u Zemunu na temu dijabetesa u trudnoći - skrinig, dijagnostika, terapija i neinvazivna prenatalna dijagnostika.

Pogledaj ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Card image cap
Stefan Dugalic MD

Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

Pogledaj ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage