IVF

In vitro fertilizacija je poznata i kao van telesna oplodnja. Postoje brojne komplikacije kod žena i muškaraca zbog kojih bi ste morale na IVF. Sam postupak se sastoji iz nekoliko faza:

  • stimulacija ovulacije
  • punkcija folikula i aspiracija oocita (jajne ćelije)
  • embriotransfer

Za sve ove faze potrebno je vreme, jer Vam je potrebna priprema Vašeg organizma od samog početka IVF procedure.